Information

Fiskekort för sportfiske 2022 säljs på ifiske.se, med släpp av fiskekort för juni månad på onsdag 11 maj, kl 12:00. Nytt för i år är att vi begränsar antalet sportfiskare under juni månad. Beslut om eventuell kvotering i juli och augusti kommer inom kort, varvid även dessa kort kommer att släppas till försäljning.

Uppdatering September – nu är årets fiskesäsong över och vi kan se tillbaka till ett lyckat fiske med mycket fisk, många fiskare och bra respons från alla avseende årets nyheter inom fisket.

Matkakoski fiskeförening vill tacka alla som bidragit till att göra årets fiske trivsamt på alla sätt. Våra insatser slutar inte med säsongen, utan vi jobbar på långsiktigt att göra området till en bra besöksdestination, utöver vårt redan omtalade håv- och laxfiske. I juli 2022 beviljades Matkakoski Kulturområde stöd från jordbruksverket för utveckling genom ett sk Leaderprojekt. Mer information om projektets omfattning och tidplan nedan: