Information

Pga Covid-19 har Matkakoski fiskeförening bestämt att inte öppna fisket för allmänheten den 1/6-2021. Endast byafiske kommer att bedrivas.

COVID-19-tilanteen vuoksi Matkakosken kalastusyhdistys ei aukaise kalastusta 1.6.2021. Vain kyläseuran kalastusta sallitaan.

Due to Covid-19, Matkakoski will not be open to the public for fishing from 1/6-2021. Only fishing for villagers will be conducted.