Håvfiske

Håvfisket i Matkakoski har bedrivits, utvecklats och bevarats över flera hundra år, där generationer efter varandra anammat tekniken och lärt sig fiskens vägar och viloplatser på sin färd uppför forsen. Håvaren ser hur strömmarna går, kan bottnens formationer och känner till stenarnas läge samt vet att de bästa fångstplatserna varierar med vattenståndet. I början av sommaren är det främst laxen som stiger. Sik kan man få under stora delar av säsongen, ibland i riktigt rikliga mängder under senare delen av juli och någon vecka framåt. Rätten till håvfiske är sedan urgammalt upplåten till de ursprungliga fastigheter som återfinns vid forsen. Förr i tiden hade fisket en stor betydelse för människors överlevnad och hushållens ekonomi. Idag förknippas det mer med traditionsbevarande, fritidssyssla och andra positiva saker.